Trang Chủ

LIÊN MINH HUYỀN THOẠI – DOTA
THƯỞNG TRÊN DOANH THU CƯỢC MỖI TUẦN!

Thời gian Khuyến mãi: 01/11/2020 00:00 (GMT+8) – 30/11/2020 23:59 (GMT+8)

Áp dụng: Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên JBO đăng ký Loại Tiền Tệ là VND.

Sản phẩm: Esports JBO (các trận đấu giải LOL và DOTA)

Chi Tiết Hoàn Trả:

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Cược Miễn Phí, chi tiết như sau:  Trang Chủ Trang Chủ
1. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các tuần khuyến mãi, mỗi tuần khuyến mãi riêng biệt gồm
2. Cược Phí và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Cược Miễn Phí được cập nhật
3. Thành Viênu khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản JBO.
4. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Cược Miễn Phí được cập nhật vào tài khoản JBO của Thành Viên Hợp Lệ
5. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại JBO.
6. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
7. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của JBO là cuối cùng.
8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.